Milí Naši hostia Po mnohých úvahách a podnetoch sme sa rozhodli, že od pondelka 3.4. 2017 bude Môj bar celý NEFAJČIARSKY.

Na cigaretku budú vyhradené stolíky s popolníkmi vonku pred barom.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na voňavý a zdravý Môj bar.