Milí naši, po takmer dvanástich rokoch sa náš kruh v gastronómii uzatvára.
Váš Môj bar k 30.6.končí ??????. Prišiel čas na zmenu, aj trošku oddychu????
Z hĺbky ?? Vám všetkým ďakujeme za podporu, úsmev a každé milé slovo. Dali ste nám niečo, čo zanechá nezmazateľnú stopu v našich životoch, v našich dušiach ??????
Prajeme Vám do ďalších rokov len to najlepšie, radosť, lásku, zdravie a pokoj do duše.
Máme Vás veľmi radi????
Evka a Barborka